فعالیت‌های انجمن علمی

برگزاری کارگاه‌ها، سمینارها و دوره‌ها
هماهنگی بازدیدهای دانش‌آموزی
برگزاری مسابقات دانشجویی
انتشار مجله‌ها و نشریات دانشجویی

روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ۱۳ و ۱۴ مرداد ماه، افراد حاضر در غرفه انجمن علمی دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر به سوالات دانش‌ آموزان درباره این دو رشته، پاسخ دادند.
از تمامی دست اندرکاران این مجموعه، تیم آماده سازی غرفه و تیم باتجربه‌ی حاضر در غرفه، بی‌نهایت سپاسگزاریم و از مساعدت شورای صنفی دانشکده بابت آماده‌سازی بهتر غرفه کمال تشکر را داریم.
همچنین با آرزوی موفقیت برای دانش آموزان، امیدواریم تلاش‌های انجمن علمی دانشگاه در شناخت بهتر و انتخاب هرچه بهتر رشته مورد نظر آنان، مفید واقع شده باشد.