فعالیت‌های انجمن علمی

برگزاری کارگاه‌ها، سمینارها و دوره‌ها
هماهنگی بازدیدهای دانش‌آموزی
برگزاری مسابقات دانشجویی
انتشار مجله‌ها و نشریات دانشجویی

آقای فریدون درخشانی که متولد مریوان است و در حال حاضر شهروند انگلیس است و نام خود را به Caucher Birkar تغییر داده است موفق به کسب جایزه فیلذز 2018 شد. این موفقیت را به ایشان و جامعه ریاضی کشور تبریک می گوییم.
en.m.wikipedia.org/wiki/Caucher_Birkar